Blogg

Vart ska jag ta vägen om kriget kommer?

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, bland annat i vanliga bostadshus och i industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler. Oftast används de som cykelförråd.

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Men vad är egentligen ett skyddsrum? Var finns de och vem ansvarar för dem?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förkortat MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Det är MSB som kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och hålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras. Fastighetsägaren underhåller själva skyddsrummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dessa. Och till vem vänder sig fastighetsägaren då?

Det är här Skyddsrumsspecialisten (och Bob Reklambyrå på ett hörn)  kommer in i bilden.

Skyddsrumsspecialisten har byggt, renoverat och underhållit skyddsrum sedan 1973 och är marknadsledande på skyddsrum i Sverige. 

De arbetar med alla typer av skyddsrum; från privata fastighetsägare till försvarets anläggningar. Finns det ett skyddsrum i din fastighet kan du nästan vara säker på att en skyddsrumstekniker från Skyddsrumsspecialisten har varit där och sett till att allt som inte är som det ska blivit åtgärdat.

Under hösten och vintern har Skyddsrumsspecialisten och Bob Reklambyrå pratat, diskuterat, stött och blött och till slut kommit fram till en bra och hållbar marknadsplan som definierar Skyddsrumsspecialistens verksamhet för de kommande tre åren. Syftet med marknadsplanen är att ge en övergripande bild över de val som ska göras i form av målgrupper, marknader och vilka kanaler som ska användas för att nå rätt målgrupp på marknaden.  Skyddsrumsspecialisten har också ambitionen att bli en av de aktörer som i framtiden ska leda utvecklingen av branschen.

Samtidigt med detta lanserades Skyddsrumsspecialistens nya grafiska profil. Typsnitt, färger och grafiska element har uppdaterats och logotypen har fått en välbehövlig ansiktslyftning. För att skapa igenkänning och binda ihop kanaler och material har Bob Reklambyrå tagit fram ett nytt bildspråk som harmoniserar med de nya grafiska elementen. Den nya profilen ligger mer rätt i tiden och är mer enhetlig. Den kommer att införas stegvis i alla kanaler och material.

För att få svar på frågan i rubriken kan du klicka på den här länken:

https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/
Vill du veta mer om det du precis läste om, eller vad Bob kan göra för dig? Kontakta oss redan idag på 08-643 21 21 eller skicka ett mail här!