Näta

Nätverket för kvinnliga byggnadsarbetare.

Bakgrund

I fackförbundet Byggnads är endast en procent av medlemmarna kvinnor. Det finns ett behov att stärka tjejer inom branschen så de kan ta plats och på så sätt tränga undan de unkna fördomar som finns.
Byggnads vill ta sitt ansvar att driva på utvecklingen för en ökad jämlikhet genom att stötta och stärka med målet att få in fler tjejer i byggbranschen.

Uppdraget

Det tidigare nätverket bildades 2001 under namnet Byggnads Kvinnliga Nätverk. Uppdraget Bob fick var att renodla verksamheten och ta fram en övergripande struktur. Ett nytt namn, som kändes mer tidsenligt, kändes också som ett måste.
Det hela ledde till att Bob tog fram ett helt nytt utseende för det kvinnliga nätverket Näta!

Utförandet

Tydlighet och enkelhet var krav som fanns med från början. Vi ville hitta ha ett namn som direkt förklarade verksamheten. Det grafiska uttrycket skulle förmedla en ”rakt på sak anda” och vara enkelt för de verksamma inom Näta! att använda sig av och uttrycka sig med. Resultatet ser ni här.

Logotypen


Typsnitt och färger

Typsnitt och färger

Här syns näta

Utåt ska Näta! verka och synas främst på sociala medier. De kommer att jobba för att etablera nya lokala nätverk och stärka verksamheten med återkommande nätverksträffar. Man jobbar för att förbättra och förändra attityderna vad gäller jämställdhet och mångfald inom byggsektorn . Ett av målen är att 5 procent av Byggnads medlemmar ska vara kvinnor inom den närmaste framtiden.

Näta symboler
Byggnad och nätasymbol
Näta nyckelband