Sekos viktigaste uppgift är att arbeta för att medlemmar ska få bra löner och bra villkor. Seko jobbar nära golvet och på de flesta arbetsplatser där Seko är verksamma finns fackliga förtroendevalda till stöd och hjälp för medlemmarna.

 

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Kongressen bestämmer vilka mål Seko ska arbeta för, vilka frågor som ska prioriteras de närmaste åren och vilken väg Seko ska välja för att nå dessa mål. Kongressen äger rum vart fjärde år.

Bob Reklambyrå har fått förtroendet att ta fram det övergripande kongresstemat till de två senaste kongresserna, 2017 och 2021.

Temat för 2021 års kongress fokuserade på samtliga områden där Seko är verksamma, vilka är nio till antalet; civil, energi, försvar, post, sjöfolk, tele, trafik, vård samt väg och ban. Det som förenar dem är rörelsen och förflyttningen framåt – från sjöfarten över tågtrafiken till utdelning av posten och vägbyggen runt om i landet.  En rörelse som aldrig står still och som håller hela Sveriges hjul rullande.

Här har vi tagit fram unika ikoner som tydligt symboliserar respektive verksamhet och som ger en snabb igenkänning. Alla nio ikoner framträder samtidigt, alternativt att man väljer att fokusera på och lyfta fram en enskild bransch. Ikonerna kombineras ett rutmönster som förekommer både som rörligt  och icke-rörligt element i flera olika färgställningar som samtliga är baserade på varianter av Sekos verksamhetsfärger; röd, turkos, orange, grön och cerise.

Formmässigt har vi arbetat fram ikonerna utifrån ett utseende med stark koppling till piktogram.

Stiliserade bilder som på ett tydligt, snabbt och direkt sätt, över eventuella språkbarriärer, förmedlar verksamhetens art i en enkel bildskepnad. Enkelheten och tydligheten återkommer i alla element, från typsnittet till samtliga grafiska element.

 

Sammantaget skapas en väl sammanhållen palett som spänner över hela kongressen 2022. Från Id-brickor och broschyrer till rapporter, filmer och inlägg i sociala medier.

Kongress 2021

Kongressbild för webb, mobil, paddor och digitala skärmar under kongressen.

Kongressfilm mobil

Informationsbroschyr

Piktogram

Pausfilm 1

Pausfilm 2

Pausfilm 3

Läs mer om Seko

www.seko.se