Bob Reklambyrå fick uppdraget att ta fram det visuella uttrycket för Sekos kongress 2017. Temat var ”Utan oss stannar Sverige”.

Vägar, järnvägar, tåg, tunnelbana, broar, utdelning av brev och paket, underhåll av vårt försvar och så vidare… hela kongressen skulle genomsyras av dessa hjul som aldrig stannar och som håller hela vårt avlånga land igång.

Förutom att sätta det visuella uttrycket tog Bob Reklambyrå fram allt tryckt material som vepor, skyltar, hänvisningsskyltar, pausfilmer och mycket mer.

Registrering

Kongressinformation för webb, mobil och paddor med Trippus eventsystem.

Bakgrundsbild Storskärm – Välkommen.

Bakgrundsbild storskärm paus – kaffe

Bakgrundsbild storskärm – middag

Klädda entrépelare – Folkets Hus, Stockholm

Hänvisningsskyltar

Banderoller

Pausfilm 1

Pausfilm 2

Pausfilm 3

Vepa

Kongresshallen – Folkets Hus

 

Läs mer om Seko

www.seko.se