Bob Reklambyrå fick uppdraget att skapa en kampanj för Svenska Målareförbundet tillsammans med Folksam-LO för att öka medvetenheten om Avtalspensionen ( Allmän pension, Tjänste-och Avtalspension Privat pensionsparande) för Svenska Målareförbundets medlemmar. Få fler medlemmar i Svenska Målareförbundet att aktivt välja förvaltare. Lyfta fram det arbete man har gjort gällande medlemmarnas pension.

Hur skulle det göras?
Helsidesannonsering i Målarnas facktidning
Sex filmer på cirka 30 sekunder/film produceras. och varje film avslutas med en uppmaning att göra ett aktivt val samt en uppmaning att klicka sig vidare till den kompletterande information i ämnet som återfinns på Målareförbundets hemsida.
Informationen finns samlad på en PDF som man kan ladda ner. Den är utformad som ett orange kuvert innehållande det man behöver veta för att kunna göra ett bra och riktigt val om  hur man vill placera sin avtalspension. Att det är ett orange kuvert ger en igenkänningseffekt och man kansnabbt relatera till det ursprungliga kuvertet i samma färg som brukar komma med posten.

Helsidesannonser i Målarnas facktidning

6 st filmer om att göra ett aktivt val

Gör ett aktivt val. Dags att välja hur du vill placera din Avtalspension.

Väljer du Folksam/LO kan du vara säker på att pengarna placeras med hänsyn till klimatet, miljön samt fackliga rättigheter och värderingar.

Väljer du Folksam/LO får du bra avkastning på ditt sparande.

Avtalspensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och kan ge dig ett rejält tillskott den dagen du går i pension.

Väljer du Folksam/LO  går allt  överskott direkt tillbaka till de som sparar. Inga externa aktieägare som kräver avkastning.

Nu är det dags för arbetsgivarna att redovisa till Fora om vem som ska förvalta din avtalspension och att pengarna är insatta på rätt ställe.