Bob reklambyrå logotyp

Målarna Grafisk profil 2023

Om Målarna och uppdraget

Grunden i fackförbundet Målarna består av cirka 14 000 medlemmar som tillhör någon av de sammanlagt nio avdelningarna. Avdelningarna har i sin tur sektioner. Dessutom finns en rad ortsklubbar, verkstadsklubbar och förtroendevalda. De förtroendevalda ska framförallt organisera verksamheten på och omkring medlemmarnas arbetsplatser och i sektionerna, ortsklubbarna och verkstadsklubbarna. Medlemmarna är viktigast i en fackförening. Idén bygger på att många personer med gemensamma intressen jobbar ihop för att uppnå sina mål. Målarnas medlemmar och de som arbetar fackligt gör ett viktigt arbete. 

RBP_Målarna_helröd_sköld

Om uppdraget

Hösten 2022 står Målarna inför en omfattande remake. Denna behöver i sin tur ett gemensamt formspråk och en samlad presentation för att bli tydlig för besökarna. Färger, typsnitt, bilder  och budskap ska ses över. Hur uppfattas Målarna internt och av allmänheten. 

Vilka är Målarna?  Vad står de för? Det är några av frågorna som ska besvaras och förtydligas visuellt. 

Utförande

Att skapa ett genomtänkt visuellt utseende är en väsentlig del av kommunikationen. Kommunikationen är en process för att dela med sig information, tankar, idéer och känslor till andra. En fungerande kommunikation är en förutsättning för att nå ut, för att nå fram.

Vi har valt att visa upp ett färgstarkt fackförbund. Bland annat använder vi oss uteslutande av färgerna röd och orange för att visualisera styrkan hos Målarna.


Exempel på bildmanér

Färger

Typsnitt