Bob reklambyrå logotyp

Det krävs inga avancerade upplägg för att skapa en bra marknadsplan

Det viktiga är att man bygger upp den med fokus på att vinna och behålla kunder. Grunden ligger i strategi, siffror och fakta. Efter du har fastställt affärsplanen, vilka verktyg och vilken taktik ska du använda dig av för att nå försäljningsmålen? Syftet med marknadsplanen är just detta, att använda dina resurser effektivt och skapa tydlighet för dig själv, medarbetarna och kunderna.

Att skriva en marknadsföringsplan kräver sin tid. Men den tiden får du tillbaka med ränta, många gånger om! Det här kan vara den bästa investering du någonsin har gjort. Med en bra marknadsplan kan du gjuta nytt liv och energi i ditt företag. Frågor som dyker upp och som du har att ta ställning till under processen med att ta fram en marknadsplan kan till exempel vara; Hur är marknaden uppbyggd? Hur stor är den? Är den växande eller stagnerande? Hur ser den tekniska utvecklingen ut? Hur är det med konjunkturkänsligheten? Vad säger experterna? Vilka trender är på inmarsch? Dessa frågor är av stort intresse när börjar fundera runt ditt företags framtid. Men det är lätt att bli hemmablind och inte kunna se skogen för alla träd. Att ta hjälp av en expert är alltid att rekommendera.

För Skyddsrumsgrossisten, ett specialistföretag inom skyddsrum på stark frammarsch, har vi förutom en marknadsplan även tagit fram ett helt nytt grafiskt utseende. Att byta grafisk profil är ett viktigt steg för att skapa ett utseende av varumärket som överensstämmer med företagets värderingar. Det är därför viktigt att den nya grafiska profilen, inklusive logotypen med en ny symbol, förmedlar den stabilitet och styrka som existerar i bolaget. Varje element speglar och återskapar en enhetlig bild av verksamhet, från färger, bildspråk till typsnitt. Dagens marknad kräver att företag har en tydlig symbol. Symbolen används som ikoner i sociala medier och på andra ställen där hela logotypen inte får plats.