Bob reklambyrå logotyp

Vart vill du nå och hur tar du dig dit?

Strategi

Vi är specialister inom kommunikationsstrategi, varumärkesstrategi, affärsstrategi, innovationsstrategi och ledarskap i transformation. Vi erbjuder allt detta med effektiva metoder och processer, där vi arbetar nära våra kunder och med stor respekt för deras företagskultur.

Affärsplan I Marknadsplan I Varumärkesplattform I Kommunikationsplan I Tonalitet I Innovation I Transformations strategi I Ledarskap för transformation

Vi vill jobba tillsammans

Vi vill leverera strategier som hjälper dig att nå målen och rikta verksamheten mot visionen. Med hjälp av effektiva processer och verktyg tar vi tillsammans fram strategier som bidrar till bättre affärer och snabbare transformationer.

Stärka din identitet – Varumärket

Det handlar i slutändan om att stärka sitt varumärke – eller identitet på marknaden för att nå sina mål.  Ett företags identitet är en blandning av kunskap, åsikter, och erfarenheter i medvetandet hos omvärlden. Ju tydligare och sannare bild kunder och medarbetare har av varumärket, desto bättre affärsmöjligheter och lönsamhet för er.

Allting börjar med frågan om vem ni innerst inne är. I det vi brukar kalla den innersta kärnan (er affärsplan) hittar vi bland annat vision, affärsidé, drivkraft och värderingar.

Att veta vilka ni är och vara trygga i era värderingar hjälper er att veta vart ni vill och hur ni ska ta er dit. Sen måste ni ha koll på er marknad, vilka konkurrenterna är, vilka aktiviteter ska ni göra för att nå målen? Detta sammanställs i marknadsplanen.

Efter det kommer varumärket – er identitet. Hur vill ni bli uppfattade och hur och vad ska ni göra för att stärka den uppfattningen (profilering).

Sist men inte minst kommer kommunikationen. Mötet med nya och befintliga kunder.

Effekten blir så mycket starkare och trovärdigare om det ni gör går i linje med er inre kärna.

Strategistöd

Även om allt detta finns och ni jobbar efter en given strategi ändras omvärlden snabbt. Ni noterar att trots att ni gör allt som tidigare, kommer inte de resultat ni förväntar er.  Vi har arbetat med många företag som genomgår omfattande omställning eller transformation som många kallar det idag. Vi har kunskapen och verktygen för att identifiera utmaningarna i organisationen eller i verksamheten. Allt för att öka innovationskraften i organisationen, stödja ledarskapet i verksamheten och se till att kommunikationen ger stöd till ökad försäljning.

Innovation och ledarskap

Ni kanske tänker att försäljningen eller er transformation stannar för att kommunikationen är fel eller att affärsutvecklingen i företaget går för långsamt. Det handlar ofta om svaga innovationsprocesser och att ledarskapet inte har verktygen för att få med sig människorna i förändringen. Allt detta har vi processer och modeller för.

Är du intresserad? Kontakta Elisabeth, hon bjuder på kaffe och diskuterar gärna mer kring hur Bob kan hjälpa er vidare.