Bob reklambyrå logotyp

Augmented Reality

Augmented Reality (AR) är ett koncept som, enkelt beskrivet, går ut på att väva in digital information i en bild av den fysiska verkligenheten.

augment
make (something) greater by adding to it; increase.

“Augmented Reality” betyder alltså nästan ordagrant att förbättra verklighten genom att lägga till mer information.

En ny dimension

AR kan fungera som en brygga mellan den fysiska och den digitala världen. En brygga som kan stöpa liv i tryckt material och öppna upp en helt ny dimension. AR kan tillföra information, animation, design och till och med ljud och video. Ditt tryckta material behöver inte längre vara statiskt och permanent, utan kan ha en digital sida som utvecklas och växer med tiden.

En bok kan innehålla en sida där författaren träder fram och berättar om sitt alster. En ritning av en båt kan extruderas från sin platta yta och bli till en 3-dimensionell modell som kan utforskas. En bruksanvisning kan kompletteras med pilar och anvisningar i mobilskärmen när kameran hålls framför apparaten. Skyltar med texter på främmande språk kan översättas i realtid och bytas ut mot det egna språket.

Det finns stora möjligheter med AR och stor potential att vara nyskapande.

Ett exempel

Här på Bob har vi sedan en tid tillbaka utforskat detta område. Vi skapade nyligen en app inför GS, Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch kongress 2016. I appen finns bland annat en AR-funktion som lyfter fram GS budskap genom en animation som vävs in i bilden när kameran hålls framför designerade markörer.

Här nedan kan du se ett exempel från AR-konceptet i appen:

Tycker du AR låter spännande? Hör av dig till oss så kan vi visa mer!