Bob reklambyrå logotyp

Jag har något viktigt att säga dig.

 

Det går att bli frisk och fri från en ätstörning. Med rätt stöd och professionell hjälp är det möjligt. En ätstörning sitter inte i antalet kilo utan det handlar mycket om känslor och tankar. Viktfobi och matproblem är symptom på något annat – det är ofta ens tankar och en låg självkänsla som är grunden till själva ätstörningen. Detta är en sjukdom som innebär mycket ensamhet och skamkänslor, men det finns hjälp och stöd att få.
Det var grunden för den kampanj som vi tog fram tillsammans med Frisk&Fri – Föreningen mot ätstörningar.

Syftet är att få personer som antingen själva eller som anhörig har egna erfarenheter av ätstörningar att ställa upp som volontärer. Att bli ett viktigt stöd åt någon som befinner sig långt inne i mörkret och som behöver en utsträckt hand, någon att anförtro sig till, för att kunna komma ut i ljuset igen. Kampanjen består av två huvuddelar. En del bygger på en serie korta filmer på cirka 30 sekunder, där vi får möta en person med egna erfarenheter av ätstörningar eller en anhörig till någon som drabbats. Budskapet i filmerna är att man kan göra skillnad genom att bli stödperson. Den andra delen består av bilder till hemsidan och sociala medier med porträtt där budskapets förmedlas som kylskåpspoesi. Detta grafiska grepp gör det enkelt och konstnadseffektivt att ändra och anpassa texten efter det budskap man väljer vid varje givet tillfälle. Samtidigt som den ursprungliga formen bibehålls rakt igenom.