Bob reklambyrå logotyp
Mycket av det som tidigare var en självklar del av vår vardag, som fysiska möten, fysiska butiker, fysiska handslag och många andra saker som vi benämner som just fysiska har i ett nafs förpassats in i dunklet. Men bara tillfälligt får vi hoppas. Eller kommer detta att bli det nya som lever kvar och bli det normala? En sak är i alla fall klar. Vi har på rekordtid anpassat oss till lösningar som vi inte ens hade funderat på att de fanns, så sent som för bara ett drygt år sedan. Dessa lösningar har visat sig fungera väldigt bra och i de flesta fall relativt smärtfritt. Det som var självklart för ”early adopters” är nu vardag för de flesta. Den långa tiden av distansering vi har gått igenom och fortfarande befinner oss i, har på flera plan låtit oss omvärdera vad som verkligen är viktigt i livet. Inte minst har det påverkat vår syn på ”god reklam”. Allt pekar på att vi nu uppskattar budskap som mer talar till vårt hjärta, som ger oss välbefinnande och värme. Trygghet och hållbarhet. Det är nya tider. Allt är i förändring, från vårt sätt att handla, att fatta beslut till våra arbetsförhållanden. Därför måste vi tillsammans med våra kunder våga vara proaktiva och investera för framtiden, även om många tror att 2021 kan komma att bli ett mellanår där det främst gäller att hålla i och hålla ut. Tekniken och framför allt teknikjättarnas betydelse blir allt större. Behovet att ha full tillgång till samtliga digitala tjänster ser bara ut att öka. Ett exempel är AR (Augumented Reality), något som Bob Reklambyrå framgångsrikt jobbade med redan 2015. AR har nu fått ordentligt fäste och kommer att fortsätta utvecklas i en snabb takt. En anledningarna till det är att AR snart kommer att finnas tillgängligt i de flesta mobiler. För oss gäller det att tillsammans med våra kunder hitta den rätta plattformen och den rätta nyttan för den här tekniken. Mycket av det vi ser idag är fortfarande lite uppvisning och väldigt lite förankrat i den riktiga nyttan med AR. Framtiden finns i de branscher som nu vill våga ta steget fullt ut och sätta en ny standard för kommunikation. Om man tidigare såg digital marknadsföring som ett sidospår till konventionella media har man nu upptäckt att det digitala kanske är enda alternativet. Den digitala kompetensen har blivit ett måste för att kunna överleva. Det är här vi står idag och det är här vi måste utgå ifrån. Hur kan vi tillsammans skapa ”god reklam” genom att använda ”god teknik” med hög nyttofaktor?

Ring Bob Reklambyrå på 08-641 23 23 eller kontakta oss
här för ett förutsättningslöst samtal om detta!

Senaste inläggen

Taggar