Bob reklambyrå logotyp

Kommunal

Kommunal

Kommunal, eller Svenska kommunalarbetareförbundet som är det fullständiga namnet, är ett fackförbund inom LO som grundades redan 1910. Kommunal är Sveriges största fackförbund och organiserar över 500 000 medlemmar. De flesta som arbetar inom kommun, landsting, privata företag, församlingar, kooperativ och lantbruk. 79 procent av medlemmarna är kvinnor.

Om uppdraget

År 2010 fyllde Kommunal 100 år. Det kom att uppmärksammas med många olika aktiviteter och evenemang. Vi ville kommunicera Kommunal på ett exklusivt sätt för att öka uppmärksamheten och överraska.

Logotypen var den tydligaste och mest direkta identitetsbäraren. Under detta år fick logotypen tillägget ”100”.

Typografin, färgpaletten och dekorelementen utgick från de pictogram som tagits fram och som var och en illustrerade en yrkesgrupp. Dessa pictogram byggde på förhållandet mellan orsak och verkan. Vad Kommunals medlemmar gör och vilken betydelse det har för människors vardag.

Vi satte fokus på den trygghet, omsorg och service Kommunal erbjuder samhället. Dessutom betonade vi med uttrycket ”24:7” att Kommunals medlemmar finns tillgängliga dygnet runt, alla dagar i veckan. Här följer några exempel.

Kampanjbudskap

En verksamhet som är aktiv och tillgänglig alla timmar på dygnet, sju dagar i veckan.

Under jubileumsåret ville vi sätta fokus på medlemmarna och vilken betydelse deras arbete har för samhället. Med orden ”trygghet”, ”omsorg” och ”service” har vi ringat in och satt fokus på de olika yrkesgruppernas funktioner.

Bilder och språk

Bildspråket som används är pictogram. Bilder som på ett enkelt och direkt sätt illustrerar Kommunals verksamhet och de yrkesgrupper som omfattas.

Texten är oftast uppbyggd av två meningar. Den skapar ett förhållande mellan vad Kommunals medlemmar gör och vilken betydelse detta har för många människors vardag. En stor del av detta arbete utförs i det tysta och betraktas i många fall som självklart. Här lyfts problematiken mellan orsak och verkan fram. Som till exempel ”Du åker. Vi kör” eller ”Du äter. Vi diskar”

Detta bidrar till en ökad förståelse och kunskap om Kommunals medlemmars betydelse för samhället. Fokus sätts på den trygghet, omsorg och service som erbjuds.

Kommunalspelet

”Kommunalspelet 24:7” är ett webbaserat spel utvecklat av Bob Reklambyrå för Kommunals 24:7-kampanj. Spelet består av fem nivåer, där spelaren kan välja att spela som en av fem karaktärer; brandman, lantarbetare, undersköterska, lokalvårdare eller personlig assistent. Mellan varje nivå ligger en animerad strip som tillsammans med frågesporter belyser medlemmarnas arbete, 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan.

En film för Kommunal

Bob Reklambyrå producerade i samarbete med Leolyxx, som gjorde animationerna, filmen ”Den osynliga handen 24/7”. Sången framförs av Timbuktu aka Jason Diakité som också har skrivit text och musik.

100 års-boken

Kongressrapporter

Läs mer om Kommunal