Bob reklambyrå logotyp

Näta

Nätverket för kvinnliga byggnadsarbetare.

Bakgrund

I fackförbundet Byggnads är endast en procent av medlemmarna kvinnor. Det finns ett behov att stärka tjejer inom branschen så de kan ta plats och på så sätt tränga undan de unkna fördomar som finns.

Byggnads vill ta sitt ansvar att driva på utvecklingen för en ökad jämlikhet genom att stötta och stärka med målet att få in fler tjejer i byggbranschen.

Om uppdraget

Det tidigare nätverket bildades 2001 under namnet Byggnads Kvinnliga Nätverk.

Uppdraget Bob fick var att renodla verksamheten och ta fram en övergripande struktur. Ett nytt namn, som kändes mer tidsenligt, kändes också som ett måste.
Det hela ledde till att Bob tog fram ett helt nytt utseende för det kvinnliga nätverket Näta!

Utförande

Decent Work uppdraget består av en serie publikationer som utkommer i fas med respektive evenemang, vilka är OS respektive VM och EM i fotboll.


Hösten 2013 producerade Bob ett mer omfattande utgåva som sammanfattade sen senaste åren. Denna trycktes på sex olika språk.
Från svenska till thai.

Typsnitt och färger

Här syns Näta

Utåt ska Näta! verka och synas främst på sociala medier. De kommer att jobba för att etablera nya lokala nätverk och stärka verksamheten med återkommande nätverksträffar.

Man jobbar för att förbättra och förändra attityderna vad gäller jämställdhet och mångfald inom byggsektorn . Ett av målen är att 5 procent av Byggnads medlemmar ska vara kvinnor inom den närmaste framtiden.

Läs mer om Näta