Bob reklambyrå logotyp
Gruppbild personal SMK Entreprenad

SMK Entreprenad

Om uppdraget

SMK Entreprenad, grundat i september 2015 av Stefan, Michel och Kenneth, är en banbrytande aktör inom byggsektorn. Bolagets huvudfokus ligger på att erbjuda hög service och kvalitet, specialiserat inom hyresgäst- och lokalanpassningar samt byggservice.

Framgångsrika projekt och innovativa lösningar

SMK riktar sig framförallt mot offentlig sektor, privata företag och fastighetsbolag. Genom att leverera skräddarsydda lösningar för ny-, om- och tillbyggnationer strävar SMK efter att göra varje byggprocess till en positiv och framgångsrik upplevelse för sina kunder.

Bolaget har inte bara etablerat sig som en pålitlig partner inom byggsektorn utan har även framgångsrikt expanderat sedan start. De senaste åren har bolaget jobbat med ett gediget hållbarhetsarbete för en sund, attraktiv och säker arbetsplats. SMKs vision om ett hållbart byggande inkluderar alla tre dimensioner av hållbarhet – det ekonomiska, sociala och ekologiska. Som en del i det arbetet är man idag certifierade enligt BKMA och i sina byggprojekt jobbar man för, och efterfrågar återvinning, energi- och klimateffektiva lösningar.

Idag utgör SMK Entreprenad ett sammansvetsat team av erfarna medarbetare och pålitliga underentreprenörer. Denna kombination av kompetens och pålitlighet säkerställer att SMK fortsätter hålla hög säkerhet och leverera högkvalitativa resultat till sina kunder.

Sedan SMK Entreprenads start har Bob varit den dedikerade partnern som levererar en heltäckande lösning inom strategi, digitala tjänster och kommunikation till bolaget.

Grafisk identitet och profil

Bob har skapat och förädlat SMK:s visuella identitet, inklusive design och utformning av deras logotyp och grafiska profil. Detta har bidragit till att skapa en stark och igenkännbar grafisk närvaro för företaget som går igenom i alla företagets produkter såsom profilkläder, print och webb.

Digital närvaro och webbdesign

I rollen som digital helhetsleverantör har Bob ansvarat för utvecklingen av SMK Entreprenads webbplats. Fokus har legat på att presentera företagets projekt på ett engagerande sätt samt att optimera användarupplevelsen för olika enheter som t.ex mobil och läsplattor. I botten ligger ett kraftfullt CMS som WordPress med en visuell editor, Elementor som gör det enkelt för medarbetarna att uppdatera webbplatsen med nya projekt och nyhetsinlägg.

Personifierad hemsida och fotografering

Utöver tekniska och strategiska insatser har Bob Reklambyrå även personifierat SMK Entreprenads digitala närvaro genom fotografering av personal för webbplatsen. Detta stärker inte bara företagets varumärkesidentitet online utan skapar även en mänsklig koppling och igenkänningsfaktor för kunder som besöker sidan.

Strategisk Marknadsföring

Bob Reklambyrå har implementerat en omfattande strategi för online-marknadsföring för SMK Entreprenad. Det inkluderar Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO) och Social Media Marketing (SoMe). Genom att skapa en välstrukturerad marknadsföringsstrategi har Bob säkerställt synlighet och närvaro online men även ökad exponering för locka nya potentiella kunder både organiskt och betalt.  

I partnerskapet mellan SMK Entreprenad och Bob har fokus legat på en enhetlig grafisk profil för bolaget samt att optimera företagets kommunikation och digitala närvaro, vilket har resulterat i en framstående och enhetlig varumärkesupplevelse. Genom att dra nytta av Bob expertis och interna resurser, strävar vi efter att säkerställa att SMK når sina marknadsföringsmål på ett kostnadseffektivt sätt.

Vill du veta mer hur Bob kan få ditt företag att öka sin genomslagskraft, skapa fler leads, förbättra sin digitala närvaro eller nå nya målgrupper? Tveka inte att höra av dig till oss  genom att kontakta oss nedan.