Bob reklambyrå logotyp

En riktigt facklig film

Hitta GS själ. Se den med nya ögon. Ta fram en ny och spännande vision som vi alla kan ställa oss bakom och gemensamt jobba för. Fokusera på de möjligheter som finns därute istället för att fastna i problemen. Gör det snyggt!

När GS-Facket för skog-, trä-, och grafisk bransch bestämde sig för att göra en film till kongressen 2016 tvekade man inte  att kliva över det staket som omgärdat den ”fackliga filmen” sedan begynnelsen. Nej, den här gången ville man inte ha någon som lite slentrianmässigt mumlade fram att ”det här är mitt tjugosjunde år som medlem i det här facket som man minsann kan lita på när det blåser kallt”. Det är ju förstås inget direkt fel med att säga så. Självklart ska man kunna lita på sitt fackförbund. Det är ju liksom en av grundprinciperna med hela fackföreningsrörelsen. Fackets främsta uppgiften är att försvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Men som sagt, det var dags att höja blicken. Vårt uppdrag var att nu ta GS in i framtiden. Och det gjorde vi med besked!

Eftersom vi redan hade börjat ta fram det visuella utseendet för hela kongressen så var det självklart att låta filmen följa samma spår.  Själva ramhandlingen i filmen var ganska enkel. Den byggdes upp kring fyra medlemmar i GS som arbetade inom olika branscher, från norr till söder, där GS är aktiva.

Det speciella med filmen är att vi, samtidigt som vi på ett nytt sätt, belyser de fackliga aspekterna, dessutom riktar uppmärksamheten mot den miljö som samtliga branscher inom GS utgår ifrån, nämligen skogen. Den framställs i filmen som en urkraft, en källa som inte bara utmärks av sin skönhet, utan också av en säregen förmåga att väcka till liv en känsla av magi och fascination. En levande organism som GS vilar på. Men kunde man dryfta fackliga angelägenheter mot en True Detective-kuliss? Framstod vi som tillräckligt allvarliga om vi smackade på några animerade fåglar och ett gytter av snabbväxande rötter på golven på arbetsplatserna? Kunde vi färga hela filmen i en skogsromantik med rötter i Caspar David Friedrich, en av 1800-talets mest berömda landskapsmålare? Svaret kom omgående. Visst kunde vi det! Vi fick ett stort ok från GS. Nu skulle visionerna realiseras och vi skulle ut och resa. Allt skulle filmas on location och i och med det gick vi bokstavligen in i skogen. Allt vi gjorde nu och flera veckor framåt hade en anknytning till trä.

När vi så småningom kom hem hade vi inte bara en film med oss, utan sex stycken! En film om audition, en film om filmen, den långa versionen av filmen, en 30 sekunders film för biograferna, en 20 sekunders film för webben och en teaser på 10 sekunder.

Resultatet kan du se här:

https://www.youtube.com/watch?v=UpLbvxpR9ZQ